Disclaimer

Uitsluiting aansprakelijkheid
Deze website is niet gepubliceerd onder verantwoordelijkheid van de Hulpdiensten in regio Achterhoek, doch is een privé initiatief. De webmaster- eigenaar van deze site neemt geen verantwoordelijkheid ten aanzien van de eventuele rechten van foto’s, artikelen en- of afbeeldingen die door derden zijn toegestuurd voor plaatsing op deze site.
Hoewel bij het samenstellen van de inhoud van deze site de uiterste zorg is nagestreefd, sluit de Webmaster iedere aansprakelijkheid uit voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die op of via deze site beschikbaar is.

© Foto’s en info op de pagina’s
Op alle foto’s van deze internetpagina’s berust copyright. Wanneer men een foto wil overnemen op welke wijze dan ook, dient altijd contact te worden opgenomen met de Webmaster- eigenaar van deze site. Er is getracht de privacy van betrokkenen optimaal te waarborgen. Mocht u van mening zijn dat de privacy toch geschonden wordt, neem dan eveneens contact op met de Webmaster.
Het is toegestaan informatie (teksten, of gedeelte daarvan) van deze website over te nemen. Echter dient wel de bron(112Achterhoek-Nieuws.nl) vermeld te worden. Daarnaast dient de Webmaster op de hoogte te worden gebracht.

Foto’s algemeen
Mochten er foto’s op de site staan die u als betrokkene graag zou willen hebben, dan verzoeken wij om telefonisch contact met ons op te nemen. Dit willen wij graag om te voorkomen dat foto’s in de verkeerde handen vallen, met alle nare gevolgen van dien.
Wij zijn te bereiken op telefoon nummer: 06 402 42163, ook voor tips! En natuurlijk kunt u altijd e-mailen naar: Redactie@112Achterhoek-Nieuws.nl

Artikelen
Geplaatste artikelen , zijn rechtstreeks overgenomen van de bron; de opinie van de auteur hoeft niet overeen te komen met die van de Webmaster, of overeen te komen met de werkelijkheid.
Tevens is het zo dat de Webmaster iedere aansprakelijkheid uit voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die op of via deze site beschikbaar is.

Google Analytics
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van "cookies" (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over Uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten.

Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven

Overig
Ik sta ongewenst op een foto. Mogen jullie dit zomaar doen? In principe valt fotografie onder de vrije nieuwsgaring. Alles vanaf de openbare weg mag door ons worden vastgelegd op foto. Uiteraard willen wij met onze foto’s niemand in verlegenheid of diskrediet brengen. Daarom zorgen wij er altijd voor dat nummerplaten van betrokken voertuigen altijd onherkenbaar worden gemaakt. Wij fotograferen in principe sowieso geen slachtoffers. Door even vanuit een andere positie een foto te maken voorkomen wij dit. Mocht er onverhoopt toch een slachtoffer zichtbaar zijn op een foto, dan zullen wij deze zodanig bewerken dat de betrokkenen onherkenbaar op de foto verschijnen of dat wij deze foto niet plaatsen. Mensen die wij fotograferen als omstanders kiezen er zelf voor om ter plekke te komen en lopen dus het risico om op een foto te verschijnen. Waarom worden foto’s van ongelukken met een dodelijke of ernstige afloop op deze site gezet? Het is misschien een beetje simpel om te antwoorden met waarom niet. Wij maken foto’s van allerlei incidenten, branden en ongevallen die enige nieuwswaarde hebben. Daarbij zitten ook regelmatig ongevallen met dodelijke afloop. Wij proberen een overzicht te geven van het geen er heeft plaatsgevonden. Net zo als de krant en het journaal. Ik kan me voorstellen dat de foto’s niet bij iedereen in goede aarde vallen, maar daarom mag je er naar kijken en hoeft het niet.