Flasch-over Training Brandweer Doetinchem

Geplaatst op: 8 september 2007, 14:00

Doetinchem- Van 6 tot en met 13 september 2007 zullen er op het terrein van de firma Dusseldorp Infra, Sloop en Milieutechniek B.V. aan de Logistiekweg 12 in Doetinchem een aantal brandweeroefeningen plaatsvinden. Deze oefeningen vinden plaats in het kader van een bijzonder landelijk project in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse zaken. Dit project met de naam Brandontwikkeling en straalpijpvoering wordt uitgevoerd door het onderzoeksinstituut Fire Protection Services (FPS) en de Brandweeracademie.

 

FPS en de Brandweeracademie hebben Brandweer Doetinchem verzocht om medewerking te verlenen aan dit project. Brandweer Doetinchem heeft met dit verzoek ingestemd omdat hiermee een aanzienlijke bijdrage aan de veiligheid en effectiviteit van het brandweeroptreden in Nederland kan worden geleverd. De firma Dusseldorp ondersteunt dit project door het beschikbaar stellen van een deel van hun (afgesloten) bedrijfsterrein.

 

De testen die in Doetinchem worden uitgevoerd, zijn bedoeld om de beoogde nieuwe tactiek en techniek van binnenbrandbestrijding aan de praktijk te toetsen. De resultaten van de testen worden gebruikt om de tactiek en techniek bij te schaven. Deze fase in het project is noodzakelijk om de nieuwe inzichten straks landelijk binnen brandweer Nederland te kunnen implementeren. Deze implementatie zal ondermeer plaatsvinden via (leermiddelen voor) opleidingen, bijscholingen en oefeningen. 

 

Het is van groot belang dat de nieuwe inzichten onder realistische omstandigheden in de praktijk worden getest. Om die reden is bij dit onderzoek een houtgestookte flashovercontainer nodig. Hoewel wij er alles aan zullen doen om de overlast voor de omgeving tot een minimum te beperken kunnen wij helaas niet geheel uitsluiten dat u op enig moment enige overlast ondervindt. Wij vragen hiervoor uw begrip. Het is goed om te vermelden dat wij niet continue gebruik zullen maken van de container maar dat er per dag een aantal sessies plaats zullen vinden.

 

 

Toelichting Projectachtergrond

 

Het project Brandontwikkeling en straalpijpvoering is bedoeld om een nieuwe tactiek en techniek van binnenbrandbestrijding voor brandweer Nederland te ontwikkelen. Het project is gebaseerd op een benadering waarin de veiligheid van brandweermensen en slachtoffers voorop staat. De nieuwe manier van brandbestrijding moet brandweermensen tijdens de binnenaanval een betere persoonlijke bescherming bieden, en bovendien de omstandigheden voor eventuele slachtoffers in het pand aanzienlijk verbeteren. De resultaten van het project kunnen op termijn bijdragen aan het redden van levens, zowel van hulpverleners als burgers. Om deze reden kent dit project volgens FPS, de Brandweeracademie en Brandweer Doetinchem een groot maatschappelijk belang.

 

Dit project is mede geïnitieerd naar aanleiding van rapporten van de inspectie Openbare Orde en Veiligheid (IOOV), waarin is geconcludeerd dat de veiligheid en effectiviteit van de binnenbrandbestrijding beter moet en beter kan. Het gaat hierbij met name om de rapporten Vakbekwaamheid brandweer (2004) en Veiligheidsbewustzijn brandweerpersoneel (2005). In beide rapporten wordt ook gewezen op de noodzaak van innovatie en bijscholing op het gebied van binnenbrandbestrijding. Het project Brandontwikkeling en straalpijpvoering geeft uitvoering en invulling aan deze adviezen.

www.fireflash.nl/

Share