Verkeersweek van start

Geplaatst op: 23 juni 2011, 16:23

ACHTERHOEK -De Verkeershandhavingsteams (VHT’s) van de Gelderse politiekorpsen willen het verkeer in de provincie nog veiliger maken. Dagelijks werken zij daar al aan, maar van donderdag 23 juni tot en met vrijdag 1 juli vragen zij door middel van de speciale Gelderse verkeersweek extra aandacht voor verkeersveiligheid en gedrag in het verkeer.

Iedereen die een voet buiten de deur zet, is een verkeersdeelnemer. En iedereen wil zich veilig voelen in het verkeer. De impact van (zwaar) lichamelijk letsel of zelfs dood door verkeersongevallen is erg groot. Daarom is verkeershandhaving een belangrijk onderdeel van de politie. De VHT’s en instanties als het Openbaar Ministerie en het Regionaal Orgaan Verkeerveiligheid Gelderland (ROVG) willen door handhaving het aantal verkeersdoden en -gewonden terugdringen. Behalve het voorkomen van persoonlijk leed, wordt op die manier ook de verkeersveiligheid voor iedereen vergroot.

Dat dit nog hard nodig is, blijkt uit recente cijfers: jaarlijks vallen in Gelderland zo’n 100 doden in het verkeer. De laatste 2 jaar (2009 en 2010) lag het aantal doden voor het eerst sinds de jaren ‘50 onder de 100. Het aantal ernstig gewonden ligt rond de 2.500 per jaar. We zijn door ieders inspanningen op de goede weg, maar het gezamenlijk streven is om de slachtofferaantallen nog lager te krijgen.

 Meer aandacht, geen extra controles

Tijdens de Gelderse verkeersweek wordt onder meer gecontroleerd op VHT-speerpunten (belangrijke ongevalsoorzaken of letselveroorzakers) als te hard rijden, rijden onder invloed, negeren van het rode verkeerslicht, het (niet) dragen van de autogordel en helm. Naast dit ‘gewone dagelijks werk’ staan er ook enkele grote controles op het programma met als belangrijkste doel het bijdragen aan de verkeersveiligheid. Denk daarbij aan een actie als de (landelijke) controle op motorrijders die het TT weekend in Assen bezoeken.

 Samenwerking

Omdat deze week toch al een paar overkoepelende handhavingsactiviteiten gepland stonden, is het een mooie gelegenheid om met de drie korpsen in Gelderland de handen ineen te slaan. De controles in de Gelderse verkeersweek zijn dus geen extra controles, maar ze laten zien wat de VHT’s doen. Andere participanten bij één of meerdere controles zijn KLPD, ANWB, KMAR, douane en belastingdienst.

Share