Geplaatst op: 15 november 2023, 13:59

Aalten -De brandweer van Aalten heeft zaterdagavond 11 November haar jaarlijkse huldigingsavond gehouden. Op deze avond zijn drie nieuwe leden voorgesteld en officieel toegetreden tot de post Aalten. Daarnaast zijn er verschillende certificaten en diploma's uitgereikt aan de leden die een opleiding met goed resultaat hebben afgerond.
 
Een speciaal moment was de huldiging van Martijn Broekhof, die al 20 jaar vrijwilliger bij brandweer Aalten is. Ook zijn er twee vrijwilligers in het zonnetje gezet die afscheid hebben genomen van de post: Martin Obelink en Franklin Stump, die respectievelijk 19 en ruim 25 jaar dag en nacht een pager bij zich gedragen hebben. Postcommandant Bas Kampshof heeft samen met de districtscommandant Martijn Welmer de officiële handelingen verricht.
 
De Gemeente Aalten en VNOG is trots op haar vrijwilligers, die zich dag en nacht inzetten voor de veiligheid van de burger.  De Burgemeester Anton Stapelkamp, Districtscommandant Martijn Welmer en Postcommandant Bas Kampshof bedankten de vrijwilligers voor hun toewijding, professionaliteit en speciaal ook de aanwezige partners voor hun steun vanaf het thuisfront.

Share