Geplaatst op: 8 augustus 2022, 16:40

's-Heerenberg -De brandweer in ’s-Heerenberg is op zoek naar versterking. Door Plavei is voor de wervingscampagne een ruimte beschikbaar gesteld aan de Zeddamseweg, waar in de etalage onder andere een grote foto met brandweerlieden, helmen en een brandslang staan.
 
“We hebben een minimaal aantal mensen nodig”, vertelt postcommandant Martin Jansen. “Op dit moment zitten we daar onder. We zitten nog wel goed in ons jasje, maar ook kijkend naar de toekomst is het handig om daarop te anticiperen. De gemiddelde leeftijd dat mensen uitstromen is namelijk 55 jaar.” Brandweer Bergh heeft op dit moment vijfentwintig brandweerlieden en op volle sterkte achtentwintig. “Als je bij de brandweer komt, dan moet je zeker nog anderhalf tot twee jaar naar school voordat je volledig inzetbaar bent. Als je daar naar kijkt, moet je zeker drie jaar voordat iemand uitstroomt voor nieuwe aanwas zorgen.”
 
Plavei heeft na een vraag van een van de vrijwilligers een etalage aan de Zeddamseweg beschikbaar gesteld voor de wervingscampagne. “De vrijwilliger heeft samen met zijn dochters de hele etalage schoongemaakt”, vertelt Jansen. In de etalage is onder andere een wand met foto’s van brandweerlieden uit de regio te zien. Op de foto zijn brandweerlieden te zien met aan één helft brandweerkleding aan en aan de andere helft kleding het beroep dat ze uitoefenen. Dit om te laten zien dat het goed te combineren is. “Zo hebben we ook iemand die advocaat is maar ook bevelvoerder bij de brandweer", geeft de postcommandant aan.
 
Aanmelden bij de brandweer
Om in aanmerking te komen voor de brandweer moet je in ’s-Heerenberg werken en wonen. “Wat we gericht zoeken zijn mensen die overdag en ’s avonds veelal beschikbaar zijn. Je moet natuurlijk met een paar minuten een brandweerwagen vol kunnen hebben”, geeft Jansen aan. “Je kunt niet als iemand om tien uur ’s ochtends belt dat de woning in brand staat, zeggen dat ze even moeten wachten tot vijf uur, omdat iedereen dan terug is van het werk." Ook moet je minimaal een vmbo diploma hebben en beschikken over een goede gezondheid en gesteldheid.
 
Foto: Brandweer Bergh

Share