Geplaatst op: 16 juni 2020, 13:43

Achterhoek West -De politie Achterhoek West wil de aanpak van huiselijk geweld verbeteren, in samenwerking met ketenpartners. Er is een plan van aanpak gemaakt en besloten is om een pilot te houden in de wijk Overstegen in Doetinchem. Voor deze wijk is gekozen omdat in die wijk de meeste huiselijk geweld incidenten hebben plaatsgevonden.
 
Zo zijn er afspraken gemaakt met ketenpartners om ervoor te zorgen dat er tijdig hulpverlening komt bij incidenten. Op die manier kunnen we mogelijk erger voorkomen en tijdig opschalen als dit nodig is.
 
Ook wordt ingezet op vergroten van de meldingsbereidheid. De incidenten die gemeld worden zijn vermoedelijk het topje van de ijsberg, lang niet altijd wordt gebeld met politie (112 of 0900-8844) of Veilig Thuis (0800-2000).
 
Voor slachtoffers is het vaak moeilijk om alarm te slaan, vooral buren, vrienden, familie hebben hier een rol in. Het direct telefonisch melden verdient de voorkeur maar is soms een drempel, daarom is ervoor gekozen om in de pilot een e-mailadres beschikbaar te stellen. Deze wordt met flyers kenbaar gemaakt in de wijk. Het mailadres betreft: meldhuiselijkgeweld@outlook.com. Vermoed je huiselijk geweld binnen je sociale kring? Schroom dan niet om te mailen!
 
Na de pilot zal, afhankelijk van de resultaten, het project mogelijk ook worden uitgerold binnen Achterhoek West.

Share