Geplaatst op: 15 maart 2020, 12:37

Nederland - U bent nog steeds van harte welkom op onze bureaus om aangifte te doen. Ook wij volgen het RIVM-advies en nemen maatregelen om verdere verspreiding van het coronavirus te beperken. Schud daarom geen handen, houd gepaste afstand en overweeg of u wij u op een andere manier kunnen helpen.
 
Aangifte doen?
Er zijn verschillende manieren om aangifte te doen of in contact te komen met de politie.
 
• Online
• Via 0900 - 8844 (belkosten)
• Op een politiebureau. Maak hiervoor een afspraak via 0900 - 8844 (belkosten)
• Heeft de gebeurtenis plaatsgevonden in een woning? Dan kunt u geen online aangifte doen, de politie komt dan bij u thuis. Maak hiervoor een afspraak via 0900-8844 (belkosten).
 
Niet alle aangiftes kunnen op afstand. Twijfelt u: Bel dan 0900 - 8844 (belkosten).
Dan kunt u bespreken welke manier voor u het beste is.
 
De politie is 24/7 bereikbaar via 0900-8844 (belkosten).
Spoed? Bel dan altijd direct 112.
 
belkosten
Sommige telefoonnummers zijn gratis, voor sommige telefoonnummers brengt het telefoonbedrijf belkosten in rekening.
 
Gratis telefoonnummers
Alarmnummer: 112
Dier in nood: 144
Meld Misdaad Anoniem: 0800 - 7000
Opsporingstiplijn 0800 - 6070
Teksttelefoon voor doven en slechthorenden: 0800 - 8112
Betaalde telefoonnummers
Servicenummer politie: 0900 - 8844
2,8 cent per minuut met een starttarief van 9,51 cent, plus uw gebruikelijke belkosten
 
Teksttelefoon voor doven en slechthorenden: 0900 - 1844
2,8 cent per minuut met een starttarief van 9,51 cent, plus uw gebruikelijke belkosten
 
Gebruikelijke belkosten
Gebruikelijke belkosten zijn de kosten die u betaalt aan uw telefoonaanbieder. Hoe hoog deze kosten zijn, hangt af van uw abonnement én of u vast of mobiel belt. U vindt de kosten op de website van uw telefoonaanbieder.
Aangifteloket Gestolen Voertuigen en Transportcriminaliteit: 088 - 008 74 44
 
Team Criminele Inlichtingen: 079 - 345 89 99
Servicenummer politie vanuit het buitenland: +31 34 357 88 44

Share