Geplaatst op: 8 maart 2018, 11:29

Regio -De Nederlandse brandweer in de grensregio start een samenwerking met collega’s uit Duitsland. Binnen project Crossfire wordt onderzoekt hoe zinvol een gemeenschappelijke brandweerkazerne op de grens is.
 
De brandweerkorpsen langs de Duits-Nederlandse grens werken al vele jaren samen, zo laat de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland weten. Tot nu toe doet elk korps dat vanuit eigen kazernes en met eigen personeel en materieel. In de relatief dunbevolkte grensstreek worden brandweerkorpsen soms met het probleem geconfronteerd van een tekort aan nieuwe brandweervrijwilligers. Intensievere samenwerking over de grens kan hiervoor mogelijk een oplossing bieden.
 
Gesteund door een Europese subsidie is het project Crossfire inmiddels al van start gegaan met een bijeenkomst in Bocholt. Rampen en grote ongevallen houden geen rekening met landsgrenzen, aldus de VNOG over het belang van de proef. Overheden en hulpverleners aan beide zijden van de grens dienen er daarom op voorbereid te zijn effectief en efficiënt met elkaar te kunnen samenwerken. De capaciteitsplanning van de brandweer mag daarom niet ophouden bij de grens.
 
Hulpdiensten kijken over grens
De afgelopen periode wordt er door hulpdiensten veelvuldig over de grens gekeken. Zo loopt er een experiment met een zogenaamde ‘grensambulance’ en werd er in februari een grootschalige oefening gehouden in het Duitse Telgte.
 

Share