Extreme daling aantal ram- en plofkraken

Geplaatst op: 11 april 2014, 12:35

regio – In de eerste drie maanden van 2014 zijn 6 ram- of plofkraken gepleegd. In 2013 waren dat er over het hele jaar nog 129. Die daling is het resultaat van de samenwerking van de politie met de banken en het Openbaar Ministerie. Daarnaast leidde het landelijk delen van onderzoeksinformatie en sporen tot aanhoudingen.

Omdat het aantal ram- en plofkraken sterk steeg en ook het geweld hierbij toenam pakt de politie deze vorm van criminaliteit sinds eind 2012 landelijk aan. Hierin wordt nauw samengewerkt met het Openbaar Ministerie, het NFI en de Nederlandse Vereniging van Banken. In 2013 werden twee landelijke actiedagen gehouden waarbij in totaal 65 aanhoudingen verricht. Hierbij werden ook diverse wapens en materiaal voor het plegen van ram- en plofkraken in beslag genomen.

Sinds de eerste actiedag op 10 juni 2013 zag de politie al een afname van het aantal ram- en plofkraken. Na de twee actiedag van 8 oktober 2013, zette die daling zich voort.

Jannine van den Berg, lid korpsleiding: “De aanpak van ram- en plofkraken en de bijbehorende resultaten is een prachtig voorbeeld dat goede samenwerking loont. De Nederlandse Vereniging van Banken heeft verschillende veiligheidsmaatregelen genomen om de beveiliging van geldautomaten te verbeteren. Het Openbaar Ministerie eiste zwaardere straffen en de politie bundelde middelen, mensen en kennis. Dit is een goed voorbeeld van de meerwaarde van de politie als één korps. We kunnen sneller schakelen tussen de eenheden, maar ook met onze partners.”

Een van de succesfactoren van de aanpak van ram- en plofkraken was het landelijk delen van sporen van diverse onderzoeken. Dit resulteerde in diverse hits in het land. Zo gebeurde het dat een verdachte die voor een heel ander feit was aangehouden, ineens in beeld kwam in een onderzoek naar een plofkraak in een ander deel van het land.

Jannine van den Berg: “Het feit dat er dit jaar zo weinig ram- en plofkraken zijn gepleegd op geldautomaten, is ook te danken aan het feit dat een flink aantal van de criminelen die zich hiermee bezig houdt, vastzit. Overigens houden wij scherp in de gaten of we een plotselinge stijging zien binnen andere delicten, dat is vooralsnog niet het geval.”

Medio maart van dit jaar ondertekenden de banken, de politie en het OM een convenant waarin is afgesproken om gericht informatie uit te wisselen. Hierdoor ontstaat eerder en beter inzicht in trends en gebruikte modus operatie van potentiële daders. Zo kunnen voorzorgsmaatregelen worden getroffen en wordt de opsporing succesvoller. Vanuit gedeelde kennis over criminele methodes kunnen de banken gerichter investeren in preventieve maatregelen, zoals betere beveiliging van geldkluizen. De politie krijgt zo nog scherper zicht op de dadergroepen en hun bewegingen.

Foto’s van de ramkraak 12 Juli 2013 in Groenlo

Share