bedrijf verdacht van onjuiste opslag van afval

Geplaatst op: 23 november 2007, 13:00

Bronckhorst – Het Regionale Milieuteam van de politie Noord- en Oost-Gelderland maakt proces-verbaal op tegen een bedrijf uit de gemeente Bronckhorst. Het bedrijf wordt ervan verdacht zich niet aan milieuregels te hebben gehouden. De Provincie Gelderland neemt  bestuurlijke maatregelen tegen het bedrijf. De officier van justitie van het Functioneel Parket te Zwolle heeft een voorlopige maatregel opgelegd om verdere milieuschade te voorkomen.

 Overtreding

Tijdens een milieuvlucht met een politiehelikopter boven de gemeente Bronckhorst werd verleden week in het buitengebied onder Baak een grote opslag van onbekend materiaal gesignaleerd. Medewerkers van het Regionaal Milieuteam van de politie Noord- en Oost-Gelderland stelden ter plaatse een onderzoek in. In een gronddepot lag ongeveer 2000 m3 afval bestaande uit aangetaste aardappelen. Vocht uit de aardappelen stroomde in een aangrenzende sloot en zorgde voor verontreiniging. De bedoeling was dit materiaal uit te rijden over het bouwland.

Overleg

In het kader van de handhavingsafspraken die voor milieudelicten gelden, is contact opgenomen met de gemeente Bronckhorst, het Waterschap Rijn en IJssel, de officier van justitie en de Provincie Gelderland.

Maatregelen

Na het ontdekken van de overtreding heeft de officier van justitie het bedrijf een voorlopige maatregel opgelegd. Deze hield in dat niets meer aan de situatie gewijzigd mocht worden in afwachting van de door het bevoegd gezag te nemen maatregelen.

De provincie heeft een voornemen last onder dwangsom uitgedaan om te voorkomen dat de partij wordt uitgereden over het bouwland.

Aanpak

Het Regionaal Milieuteam maakt proces-verbaal op, aangevuld met onderzoeksgegevens van de Provincie Gelderland en het Waterschap. Deze snelle en daadkrachtige aanpak zal ook in de toekomst bij het aantreffen van milieudelicten worden uitgevoerd.

Archief-foto

Share